การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
7th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณจักริน ทองเขาอ่อน (วิน)
แผนก: ผู้อำนวยการ/ประธานบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: เมษายน 2558
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(22)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: บริษัท เอส ไอ บี เทรดดิ้ง จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท: 48/114 หมู่ 1 ถนนเอกชัย คอกกระบือ เมือง 74000
ประเทศ/เขต: ไทย, สมุทรสาคร
Free track counters
Lovely Counter
Copyright ©2022, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.